KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

(Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Bülent EKER

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Nurcan METİN

Doç. Dr. Yener ATASEVEN

 

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Mihael KUYUCU

Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Dr. Öğr. Üye. Hasan ARISOY

 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üye. Gökşen ARAS

Dr. Özdal KÖKSAL

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

Arş. Gör. Ali AVCI

Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM

İsmail YAŞARTÜRK

Yusuf ÇUHADAR

 

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. İbrahim DURSUN

Av. Mehmet AYDIN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

Av. Rozerin Seda KİP

Av. Yasemin ÖZ