BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra KAPLAN, Kaan KAPLAN, Halil KIZILASLAN
TÜRKİYE'DE PAMUK ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARET PROJEKSİYONLARI
 
Bitkisel bir tekstil hammaddesi olan pamuk birçok sanayi sektörünün ham maddesi olmasından dolayı katma değeri çok yüksek bir bitki olduğu bilinmektedir. Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC) verilerine göre; 2013/14 üretim dönemi ile 2017/18 sezonu arasında dünyada ortalama 32,1 (32.115) milyon hektar alanda pamuk üretimi yapılmış olup son dönemde ekim alanlarında yaşanan daralma 2017/18 sezonu ile son bulmuştur. 2017/18 sezonunda pamuk ekimi yapılan 33 milyon hektar alanın % 37’si Hindistan’dadır. Ekim alanlarının genişliğinde Hindistan’ı, ABD, Çin, Pakistan ve Özbekistan izlemektedir. Türkiye pamuk ekim alanı açısından 9’uncu sırada yer almaktadır. 2017/18 sezonunda ICAC verilerine göre Türkiye pamuk veriminde üçüncü sıraya yükselmiştir. TÜİK verilerine göre ise aynı sezonda verim 1800 kg/ha olup bu verilere göre ülkemiz lif pamuk veriminde dünyada ikinci sırada bulunmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 80 milyon ton olan bitkisel üretimin %17,3 ünü endüstri bitkileri oluşturmaktadır. Endüstri bitkileri içinde pamuk, son yirmi yılda ortalama 700.000 ton üretimiyle imalat sanayine önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Dünyada pamuk üreten ülkeler arasında ise Türkiye, ilk on içinde yer almaktadır. Pamuğun tarımsal ve endüstriyel önem dikkate alındığında; pamuk üreticisinin satın alma gücündeki değişimleri analiz etmek çalışmanın esas amacıdır. Çalışma 1992-2018 yılını içeren yirmi altı yıllık bir zaman serisini kapsamaktadır. Çalışma kapsamına pamuk üretim alanı, üretim miktarı ve dış ticareti ele alınmıştır. Bu doğrultuda, ele alınan değişkenlere trend analizi uygulanmış, geleceğe yönelik projeksiyonlar ile değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pamuk, İthalat, İhracat, Projeksiyon 


Keywords: