BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kaan KAPLAN, Halil KIZILASLAN, Nuray KIZILASLAN
TÜRKİYE BAKLAGİL ÜRETİMİ VE FİYAT EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Dünyada tarıma elverişli olmayan bölgeler haricinde diğer tüm bölgelerde yetişebilen baklagiller familyasındaki tüm bitkiler tek yıllık ve çok yıllık olmak üzere on iki bin türü kapsamaktadır. Bu türlerden sadece iki yüz türün zirai üretimi yapılmakta ve yemeklik olarak fasulye, nohut, mercimek, bakla, börülce ve bezelye kullanılmaktadır. Türkiye’de de yemeklik tane baklagiller içerisinde üretim miktarı yüksek olan ürünler sırasıyla nohut, mercimek, fasulye, bakla, bezelye ve börülcedir. Yemeklik baklagiller arasında en fazla üretim miktarı olan nohutun üretim miktarı 2018 yılı itibariyle 630000 ton iken, en az üretimi bulunan börülcenin 1443 tondur. Ayrıca Türkiye dünyada önemli üretici ve ihracatçı ülkeler arasında yer almaktadır. İhracat kalemleri arasında yer alan nohut ve mercimek ürünlerinde Türkiye nohut ihracatında dünyada üçüncü sırada, mercimek ihracatında ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de yemeklik tane baklagil türlerinin üretimine uygun farklı ekolojik koşulları içeren bölgeler bulunmaktadır. Tüm bu üretim potansiyeli ve ihracatçı ülkeler arasındaki konum değerlendirildiğinde baklagil üretimi ve ticareti Türkiye açısından önem arz etmektedir. Türkiye’de yemeklik tane baklagillerin üretiminde farklı tarımsal politikalar ve üretim yöntemlerinin farklılıkları sebebiyle yıllar itibariyle farklı üretim alanları ve üretim miktarları oluşmuştur. Bu çalışmada, yemeklik baklagillerin 2010 ila 2018 yılları arasındaki üretim ve fiyat araştırması yapılarak veriler üzerinden yapılacak analizler ile mevcut durumun ortaya konulması, mevcut üretim potansiyelinin daha etkin kullanılması ve ileriye dönük birtakım projeksiyonların oluşturulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Baklagil, Üretim, Fiyat, İndeks 


Keywords: