BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barbaros CİGA
PEYZAJ PLANLAMA AÇISINDAN KARTAL İLÇESİ TOPLANMA ALANLARI VE YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Alp - Himalaya deprem kuşağında bulunmasından dolayı ülkemizde tarih boyunca çeşitli zamanlarda yıkıcı etkilere sebep olan afetlerin başında deprem gelmektedir. Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara Denizi’nden geçen kısımlarda oluşabilecek kırılmalarla gerçekleşebilecek depremin İstanbul’un güney kısımları ve daha geniş alanları etkileyeceği düşünülmektedir. 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki deprem ile tekrar gündeme gelen olası İstanbul depremi ile deprem risk analizleri için daha gerçekçi verilerin elde edilebilmesi, şehir planlama ve peyzaj planlama ilkeleri doğrultusunda toplanma alanları ve yeterliliklerinin en kısa sürede bilinmesi elzem hale gelmiştir. Bu çalışma; mahalle ölçeğinde deprem risk analizinin peyzaj planlama ilkeleri bakımından değerlendirilmesiyle Kartal İlçesi örneğinde gerçekleştirilmiştir. Plansız yapılar ve uygunsuzluk içeren yerleşim alanları seçimleri sonucunda İstanbul’da deprem riskinin arttığı görülmektedir. Bu durum afet yönetimi öncelikli konu haline getirmiştir. Afet yönetiminin hazırlık ve zarar azaltma aşamalarında önemli yer kaplayan toplanma alanları deprem esnası ve deprem sonrası aşamada insanların konumlandığı alanlar olduğu için belirli kriterlere göre tasarlanması ve planlanması önem arz etmektedir. Çalışmada; doğal ve kültürel veriler analiz edilmiş ve mahalle bazında deprem risk analizinin oluşturulmasında kullanılmıştır. 15 farklı verinin ağırlıklı çakıştırılması ile oluşturulan deprem riski haritası sonucunda deprem riskinin en yüksek olduğu mahalle olarak ortaya çıkan Orhantepe Mahallesi’nde bulunan toplanma alanlarının yeterlilikleri çeşitli kriterler ölçeğinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Peyzaj Planlama, Afet, Risk Analizi, Toplanma 


Keywords: