BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra BOZKURT
HAYVAN REFAHI, GIDA GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA
 
Sürdürülebilir gıda üretimi, gelecek nesillerin gıda üretme olanaklarını azaltmadan nesiller boyunca gıda üretilebilmesidir. Gıda üretim metotları üretim zinciri boyunca gıda kalitesi ve gıda güvenliğini sağlamalı ve çevreye zarar vermemelidir.Yoğun hayvansal üretim hayvanlar üzerinde stres oluşturmaktadır. İleri derecede ıslah ile elde edilen yüksek verimli hayvanlardan yem teknolojisinin de sağladığı olanaklar ile yüksek verimler elde edilebilmektedir. Ancak bu üretim yaklaşımı hayvan refahını ve gıda kalitesini olumsuz etkilemektedir. Gübre idaresi ve hayvansal atıkların idaresine ilişkin yaşanan sorunlar çevre kirliliğini arttırmaktadır. Yüksek hayvan refahı hayvanların doğal davranışlarını sergileyebildiği, sağlıklı besleme, konforlu barındırma ve sağlık koruma tedbirlerini içeren bir çevrede sağlanabilir. Bu nedenle, hayvan refahı, gıda kalitesi ve çevre arasındaki etkileşimleri içeren bütüncül gıda üretim stratejilerine ihtiyaç bulunmaktadır. Kyto Protokolü çevre kirliliğinin ve iklim değişikliğinin zararlı sonuçlarının önlenmesini amaçlamaktadır. Özellikle sürdürülebilir olmayan tarımsal faaliyetler ve hayvansal gıda üretiminin çevre üzerine olumsuz etkilerinin giderilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda tüm paydaşlar arasında etkili iletişim ve işbirliğinin kurulması ve farkındalığın arttırılması faaliyetleri sürmektedir. Bu bildiride, yoğun hayvansal gıda üretim metotlarının tüketici satın alma davranışı, hayvan sağlığı, halk sağlığı, gıda kalitesi ve güvenliği, yerel ve küresel üretim metotları ile su, hava ve toprak ekosistemleri üzerine etkileri ele alınmıştır. Ayrıca küresel gıda üretimi stratejileri çevre koruma, gıda güvenliği ve hayvan refahı standartları perspektifinden tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Gıda Üretimi, Hayvan Refahı, Gıda Güvenliği, Çevre 


Keywords: