BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra BOZKURT, Koray ÇELİKELOĞLU, Özlem GÜCÜYENER HACAN, Serdar KOÇAK, Metin ERDOĞAN, Mustafa TEKERLİ
ETÇİ KOYUNLARDA CANLI AĞIRLIK İLE HAYVAN REFAHI İLİŞKİSİ
 
Sürdürülebilir koyun yetiştiriciliği için iyi bir sürü yönetimine ihtiyaç vardır. Et tipi koyun yetiştiriciliğinde yüksek verim ve et kalitesine ulaşmak için uygulanacak olan sürü yönetimi stratejileri optimum bakım ve beslemenin yanı sıra yüksek hayvan refahı içermelidir. Hayvan refahı işletme koşullarına uygun şekilde izlenmeli ve ciddi ek yük getirmemelidir. Etçi koyunlarda hayvan refahının değerlendirilmesi ve izlenmesi için canlı ağırlık çok önemli bir parametredir. Koyunculuk işletmelerinde yüksek canlı ağırlık yüksek et verimi ve kalitesini, ideal büyüme ve üreme performansını yansıtmaktadır. Zayıf hayvanlar ise kötü bakım ve besleme veya hastalıklara bağlı düşük refahı yansıtmaktadır. Kuzu ve koyunların günlük besin ihtiyaçlarının ve tedavi sırasında veteriner ilaçlarının dozunun hassas şekilde belirlenmesi canlı ağırlığın mutlaka dikkate alındığı diğer önemli hususlardır. Sütten kesim kriteri olarak kullanılan canlı ağırlık kuzu sağlığı ve refahını önemli ölçüde etkilemektedir. Çiftlik düzeyinde hayvan refahın değerlendirilmesi için beden kondisyon skoru ve canlı ağırlık gibi parametreler güvenilirdir. Koyunlarda refahın değerlendirilmesi için bazı refah değerlendirme protokolleri geliştirilmiştir. Bu protokoller koyunlara sağlanan iyi besleme, iyi barındırma, iyi sağlık ve uygun davranış sergileyebilme olanaklarını değerlendirilmektedir. Koyunlarda refahın değerlendirilmesi için yapılacak işlemlerin mümkün olduğunca kısa sürede tamamlanabilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda hayvan refahı ile yüksek derecede ilişkili olan parametreler saha koşullarında pratik şekilde koyun refahının değerlendirilmesine katkı yapabilecektir. Bu bildiride etçi koyunların refahı ile canlı ağırlık arasındaki ilişki ele alınmış, çiftlik düzeyinde hayvan refahının izlenmesinde canlı ağırlıktan yararlanma olanakları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koyun, Canlı Ağırlık, Hayvan Refahı



 


Keywords: