BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Musa KORKMAZ, Kemal ÇELİK
ÇANAKKALE MANDIRA SEKTÖRÜNÜN PEYNİR ALTI SUYUNU İŞLEME OLANAKLARI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışma ile peynir üretiminde, üretilen peynirden geriye kalan sıvı olan peynir altı suyunun, içeriğinde yer alan değerli bileşikler ile değerlendirilme yöntemlerine ve önemine ilişkin geniş bilgiler verilmektedir. Peynir üretiminde kullanılan sütün kuru maddesinin yaklaşık olarak yarısının peynir altı suyunda kalması, peynir altı suyunun önemli bir ürün olmasını sağlarken, arıtılmadan doğaya salınımı halinde önemli bir çevre kirleticisine dönüşmektedir. “Ezine Peyniri” nin coğrafi işaret alması, ülkemizde ve dünyada daha çok bilinir hale gelmesini ve bu ürüne olan talebin artmasını sağlamıştır. Bu sebeple Çanakkale ilinde peynir üretimi ile peynir altı suyunda artış meydana gelmiştir. Bu artışa rağmen halen Çanakkale ilinde üretilen peynir altı suyunu işleyecek ve ürün haline getirecek peynir altı suyu işleme tesisi bulunmamaktadır. Çanakkale ilinde faaliyet gösteren ve basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen mandıralara anket yapılmıştır. Yapılan anket çalışması ile mandıraların, yapısal durumunu, peynir altı suyu üretimi ve değerlendirilme şekli ile peynir altı suyunun değerlendirilmesine ilişkin problemlerini tespit etmek ve bu problemlere çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Anket çalışmamızdan elde edilen verilerle, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından elde edilen bilgiler incelenmiştir. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ile istatistiki yayınlar incelenmiş ve bölgede peynir altı suyunun üretim miktarı ve değerlendirilme şekillerinin belirlenmesinin yanı sıra bölgede kurulacak peynir altı suyu işleme tesisi veya biyogaz tesisi ile alternatif değerlendirilme olanakları, bölge üreticileri açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyogaz Tesisi, Çanakkale, Mandıra, Peynir Altı Suyu 


Keywords: