BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seher AKYÜZ, Murat YILDIRIM
ÇANAKKALE İLİ ÖZBEK OVASI’NDAKİ İŞLETMELERDE YETERLİ VE KISITLI SU KOŞULLARINDA OPTİMUM BİTKİ DESENİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu çalışmada, Özbek Ovası’nda yer alan tarımsal işletmeler arasından çiftçi kayıt sisteminden ve alanı temsil eden iki farklı büyüklükteki tarım işletmesi seçilmiştir. Bu işletmelerde yetiştirilen bitkilerin mevsimlik su ihtiyacı, sulanan alan büyüklüğü, su kaynağı, bitkilerin yetiştirilebileceği maksimum ve minimum alan büyüklükleri, birim alan için toplam ve net gelir miktarları göz önüne alınarak, doğrusal programlama WINQSB yöntemiyle optimum bitki deseni ve bu verilere bağlı olarak üretici gelirinin maksimizasyonu amaçlanmaktadır. Her bir sulama suyu miktarı ve her bir yıl için (normal, kurak ve yağışlı yıl) IRSIS bilgisayar yazılımı kullanılarak bitkilerin su tüketimleri ve sulama programları belirlenmiştir (S1-Normal yıl gibi). Önce yeterli su için (S1) çözüm alınarak gerekli su miktarı (%100) elde edilmiş daha sonra uygulanan tam sulama suyu miktarının %80, %50, %20’i alınarak sırasıyla S2, S3 ve S4 konularındaki kısıtlı su miktarları belirlenmiştir. Araştırmada her bir yıl (normal yıl, kurak yıl ve yağışlı yıl) ve her bir su kapasitesi (K1, K2, K3, K4, K5, K6 ve K7) için ayrı ayrı model oluşturularak çözüm elde edilmeye çalışılmıştır. Doğrusal programlama yöntemi kullanılarak birinci işletmede 61 da alan için elde edilen optimum üretim deseni ile işletmenin gelirin de %198,3 artış sağlanmıştır. Programlamaya göre ekilişi yapılan bitkiler %44 buğday, %10 çeltik, %10.4 patlıcan, %15 şeftali, %10 kiraz, %10 elma ve %44 2. Ürün slajlık mısır yer almaktadır. İkinci işletmede 158 da alan için elde edilen optimum üretim deseni ile işletmenin gelirinde %78,89 artış sağlanmıştır. Programlamaya göre ekilişi yapılan bitkiler %45 buğday, %9,55 çeltik, %6,1 karpuz, %15 şeftali, %10 kiraz, %10 elma ve %45 2. Ürün slajlık mısır yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sulama, Optimum Bitki Deseni, Kuraklık, Doğrusal Programlama 


Keywords: