BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu AĞAGÜNDÜZ
BESLENME ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR MODEL ORGANİZMA: DROSOPHİLA MELANOGASTER
 
Drosophila melanogaster (meyve sineği) son yıllarda beslenme, genetik ve biyolojik araştırmalarda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Memeli türleri ile birçok morfolojik ve anatomik benzerlikler içermesi Drosophila melanogaster’ın deneysel müdahale çalışmalarında yaygın kullanımına neden olmaktadır. Organizma olarak daha basit ve küçük boyutta olmasına rağmen bu sinek türü memelilerdeki kalp, akciğer, böbrek, karaciğer bağırsak ve gonadlara benzer fonksiyonları olan organ sistemlerine sahiptir. Ayrıca memelilere benzer merkezi ve periferal sinir sistemleri ve bu sistemlerin eşlik ettiği nöroendokrin süreçler bulunmaktadır.Drosophila melanogaster’ın genlerinin yaklaşık %60’ı memeli organizması ile ortologdur.Bu nedenle metabolik ve sinyal yolakları da memeli organizmasına benzemektedir. Özellikle de besin ögesi değişimlerinin neden olduğu metabolik ve sinyal yolak uyarımları hususunda önemli benzerlikler bulunmaktadır.Ayrıca memeli türlerinde olduğu gibi dişi ve erkek cinsiyetlerinde adipoz doku dağılımı başta olmak üzere vücut komposizyonu farklılıkları da bulunmaktadır.Memeli organizmasına olan benzerliklerin yanı sıra Drosophila melanogaster’ın üretiminin kolay olması, kapsamlı ekipmana ihtiyaç duyulmaması ve nispeten ucuz olması da diğer model sistemlere kıyasla popülerliğinin artmasındaki diğer nedenlerdir. Drosophila melanogaster’ın yaşam süresinin kısmen kısa olması(70-80 gün) özellikle yaşlılık ve yaşam süresi/döngüsü çalışmalarında bu organizmayı ilgi çekici hale getirmektedir. Bu nedenlerle son zamanlarda özellikle beslenme, obezite, mikrobiyata, nutrigenetik ve nutrigenomik ile yaşlılık çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda bu model organizma kullanılmakta ve gün geçtikçe de kullanım sıklığının artış göstereceği ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Drosophila Melanogaster, Model Organizma, Beslenme 


Keywords: