BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Musa RAHMANLAR, İzzet ARI
BELEDİYELERİN ÇEVRESEL ALTYAPI YATIRIMLARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM OLARAK SUKAP ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ
 
Türkiye’de çevresel altyapı yatırımlarının büyük bir kısmını içme suyu, kanalizasyon, içme suyu arıtma ve atık su arıtma tesisleri oluşturmaktadır. Bu çevresel altyapı tesisleri hem temel ihtiyaç olan su ve sanitasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi hem de doğal kaynakların, çevrenin ve ekosistemin korunması için gereklidir. Çevresel altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliği için projelerin ilk yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri ile cari harcamalarının iktisadi olması beklenmektedir. Başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerin çevresel altyapı projelerinin gerçekleştirilmesinde mali kaynaklarının yetersiz olması projelerin hayata geçirilmesi ve sağlıklı uygulanmasındaki en büyük engel olduğu görülmektedir. Türkiye’de su ve kanalizasyon hizmetlerinin ana sorumluluğu belediyelerde bulunmaktadır. Su ve kanalizasyon projelerinin başlatılması ve işletilmesinde belediyelerin karşılaştığı en önemli sorun projelerin uygulanması için gerekli finansmana erişimdeki zorluklardır. Finansman sorunu yaşayan belediyeler altyapı projelerini hayata geçirememesi çevresel ve ekonomik zararları beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki su ve kanalizasyon altyapı projelerinin hayata geçirilmesi için 2011 yılından beri uygulanan SUKAP programının analiz edilmesi ve değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında, konunun birincil paydaşları olan belediyeler ve İlbank’ın SUKAP programını daha etkin hale getirilmesinde ve merkezi yönetimden hibe desteği sağlanarak yapılan projelerin mali açıdan sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, SUKAP deneyimlerine dayanılarak öneriler ortaya konulmuştur. SUKAP ile oluşan tecrübenin diğer çevresel altyapı projelerinin, yerel iklim değişikliği eylem planlarının ve yerel sürdürülebilir enerji projelerinin uygulanmasında kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Su ve Kanalizasyon, Çevre, Altyapı Finansmanı 


Keywords: