BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yeter KÜÇÜKTOPÇU, Furkan Harun BAŞI, Şeyma YİĞİT, İslam SARUHAN, İzzet AKÇA
BEAVERİA BASSİANA İZOLATININ BAZI DEPO ZARARLILARI ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu çalışmada Xylosandrus germanus’dan elde edilen Beaveria bassiana (TR 217) izolatının depolanmış ürünlerde önemli kayıplara neden olan 4 türe (Sitophilus granarius (L.), Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae), Tribolium castaneum (Herbst), Tribolium confusum (Duval) (Coleoptera: Tenebrionidae)) karşı biyolojik etkinliği belirlenmiştir. Çalışmada 9 cm çapında petriler kullanılmış, her bir petriye 10’ar adet ergin konulmuş ve deneme 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan izolatın 1×108 konidi ml−1 süspansiyonu petri başına 2 ml olacak şekilde zararlının üzerine pülverize edilmiştir. Çalışma 24oC de, tamamen karanlık inkübatörde ve %65±5 bağıl nemde (RH) yürütülmüştür. Çalışma 10 gün boyunca takip edilerek ölü bireyler not edilmiş ve yüzde ölüm oranları belirlenerek, ortalamalar Tukey testi ile karşılaştırılmıştır (P<0.05). Çalışma sonucunda Lethal Time (LT50 ve LT90) değerleri hesaplanmıştır. LT50 değerleri; S. granarius L. için 6,86 gün; S. oryzae L. için 5,34 gün T. confusum (Duval) için 14,89 gün ve T. castaneum (Herbst), 14,96 gün olarak, LT90 değerlerinde ise; S. granarius L. için 9,12 gün; S. oryzae L. için 8,26 gün T. confusum (Duval) için 21,11 gün ve T. castaneum (Herbst) 23,10 gün olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda B. bassiana izolatının S. granarius L. %92,5 ve S. oryzae L. %90 oranında etkili bulunurken; T. confusum (Duval) %12,5 ve T. castaneum (Herbst), %17,5 oranıyla çok etkili bulunmamıştır. Sonuç olarak B. bassiana izolatı S. granarius L. ve S. oryzae L. için yüksek oranda etki göstererek zararlıların mücadelesinde kullanılabilecek ümit var izolat olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sitophilus Oryzae, Beauveria Bassiana, S.Granarius, T.Confusum, T. Castaneum, Biyolojik Mücadele 


Keywords: