BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sümeyra Betül ŞAHİN, İslam SARUHAN
BAZI ENTOMOPATOJEN FUNGUSLARIN SITOPHILUS ORYZAE L. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Çalışmada, farklı zararlılardan elde edilen Beauveria bassiana’nın altı farklı izolatı (BÇE 9, BB1/A, BB 1/216, 55-3, BKÜR 1/3A ve BKÜR 1/6B), Isaria fumosorosea (78-3) ve Metarhizium anisopliae (TR-55-19)’nın birer izolatı önemli bir depo ürün zararlısı olan Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)’nın erginlerine karşı laboratuvar koşullarında etkinlikleri belirlenmiştir. Çalışmada 9 cm çapında petriler kullanılmış, her bir petriye 10 adet S. oryzae ergini konulmuş ve 6 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. İzolatların 1 × 108 conidia ml−1 süspansiyonları petri başına 2 ml olacak şekilde zararlının üzerine direkt uygulanmıştır. Çalışma 28oC de, tamamen karanlık inkübatörde ve % 70 ± 5 bağıl nemde (RH) yürütülmüştür. Çalışma 21 gün boyunca takip edilerek ölü bireyler not edilmiş ve yüzde etkinlikleri Abbott formülü kullanarak hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda bütün izolatların Lethal Time (LT50 ve LT90) değerleri hesaplanmıştır. İzolatların LT50 değerleri; TR-55-19 izolatı 1.79 gün, BKÜR 1/6B izolatı 1.91 gün, BB 1/216 izolatı 2.69 gün, BB1/A izolat 2.71 gün, 55-3 izolatı 2.85 gün, BKÜR 1/3A izolatı 2.92 gün, 78-3 izolatı 4.79 gün ve BÇE 9 izolatı 5.58 gün olarak bulunmuştur. LT90 değerleri ise; BKÜR 1/6B izolatı 2.43 gün, TR-55-19 izolatı 2.57 gün, BKÜR 1/3A izolatı 3.27 gün, BB1/A izolat 3.31 gün, BB 1/216 izolatı 3.53 gün, 55-3 izolatı 3.82 gün, 78-3 izolatı 5.99 gün ve BÇE 9 izolatı 6.76 gün olarak bulunmuştur. Çalışma sonucunda kullanılan izolatlardan BB1/A, BB 1/216, 55-3, BKÜR 1/3A, BKÜR 1/6B ve TR-55-19 izolatları 5. gün sonunda % 90’nın üzerinde etki göstererek S. oryzae ile mücadelede önemli bir potansiyele sahip oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sitophilus Oryzae, Beauveria Bassiana, Isaria Fumosorosea, Metarhizium Anisopliae, Biyolojik Mücadele 


Keywords: