BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özlem GÜCÜYENER HACAN, Zehra BOZKURT
ATLARDA SOSYAL TEMAS EKSİKLİĞİNİN NEDEN OLDUĞU DAVRANIŞ PROBLEMLERİ
 
Atlar doğal yaşam alanlarında küçük gruplar halinde yaşayan, arkadaşlık ve temas davranışları sergileyen sosyal hayvanlardır. Grup içerisinde, yaş, büyüklük, sürüye katılma zamanı ve saldırganlık gibi faktörlere bağlı olarak gelişen sağlam hiyerarşik bir düzen mevcuttur. Atların kendi yaş ve cinsiyetine uygun gruplar halinde yetiştirilmesi birçok davranışın öğrenilmesi ve pekiştirilmesi için gereklidir. Ancak günümüzde atlar genellikle atlı sporlar ve düz koşu amacıyla yetiştirildiğinden bireysel bokslarda tutulmaktadır. Atların uzun süre kapalı tutulması, atların birbirini görememesi veya temas sağlayamaması sosyal davranışların sergilenmesini engeller. Bu şartlarda aktiviteleri oldukça fazla sınırlandırılmış olan atlarda can sıkıntısı, yalnızlık hissi ve asabiyet görülür. Atlar, yüksek stres ile baş etmede zorlandıkça anormal davranışlarda artış meydana gelir. Anormal davranışlar ise atın performansını etkilediği gibi, hem at hem de at ile ilgili meslek grupları için tehlikeli durumlara neden olabilir. Erken tespit edilmeyen ve düzeltilmesi için önlem alınmayan anormal davranışlar zamanla alışkanlığa dönüşür. Atlar arasındaki taklit etme davranışı nedeniyle anormal davranışlar yayılır ve sürü içerisinde anormal davranış sergileyen atların sayısı hızla artar. Dikkatsizlik veya hayvan idaresinde yapılacak bir hata atlardaki anormal davranışların pekiştirilmesine neden olabilir. Anormal davranışlara neden olan faktörün bulunması ve ortadan kaldırılması en iyi çözüm yoludur.Bu bildiride atlarda sosyal temasın engellendiği durumlar ve neden olabileceği anormal davranışlar ile çözüm yolları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: At, Sosyal Temas, Anormal Davranış 


Keywords: