BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fırat Ege KARAAT
ADIYAMAN KOŞULLARINDA BAZI KURUTMALIK İNCİR ÇEŞİT VE GENOTİPLERİNİN BAZI KURU MEYVE KALİTE ÖZELLİKLERİ
 
İncir, kendine has dokusu, lezzet ve aroması ile hem yaş hem de kuru olarak sevilerek tüketilen, zengin besin içeriği ile tercih edilen bir meyve türüdür. Dünyada özellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü alanlarda dağılım gösteren incir, geniş bir genetik çeşitlilik göstermektedir. İncirin anavatan sınırları içerisinde yer alan ülkemizde de doğal yayılım alanlarında gerek yaş gerekse de kurutmalık olarak tüketilebilecek farklı özelliklere sahip incir genotipleri yer almaktadır. Nitekim ülkemiz kurutmalık incir üretiminde de yüksek kaliteli yerel incir çeşitleri ve uygun ikliminin de yardımıyla birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde kurutmalık incir üretiminin tamamına yakını Aydın ili ve çevresinde yapılmakta, bu üretimlerde ağırlıklı olarak Sarılop çeşidi kullanılmaktadır. Bu çalışmada üç farklı yerel incir genotipi ile Sarılop çeşidine ait ağaçlardan örneklenen meyve numuneleri Adıyaman’ın Tut ilçesinde aynı koşullarda kurutularak kuru incir kalitesi açısından karşılaştırılmıştır. Bu amaçla kurutulan meyve numunelerinde; meyve ağırlığı, meyve boyutları, kabuk kalınlığı, kabuk ve iç meyve rengi ile yeme kalitesi karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde kuru meyve ağırlığının 33.8 ile 60.4 g arasında, kabuk kalınlığının ise 0.87 ile 1.23 mm arasında değiştiği görülmüştür. Sarılop inciri ile kıyaslandığında bazı yerel incir genotiplerinde daha ince kabuklu ve daha açık renkli kuru incir meyveleri elde edilmiştir. Çalışma sonucunda Adıyaman’ın Tut ilçesinde de kaliteli incir üretimi yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, Adıyaman, İncir, Kurutma, Meyve Kalitesi 


Keywords: